Arama
Filters

Genç Mimar ve Mühendisler Kentsel Dönüşüm Alanı’nda

2017 | TT | Büyük

8 Nisan Cumartesi günü İBB Gençlik Meclisi Kent Dizaynı ve Kentleşme Kulübü tarafından organize edilen 'Bir Bakışta Tarlabaşı' gezisinde ‘Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Alanı’ ziyaret edildi.

Yoğunluklu olarak şehir ve bölge planlama, mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümü öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen programda Beyoğlu sınırları içerisinde bulunan ‘Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Alanı’ geçmişten bugüne detaylarıyla ele alındı.  

9 yapı adasında, yaklaşık 20.000 metrekare alana oturmuş 210'u tescilli sivil mimarlık örneği olan 278 binanın, bu binaların arasındaki sokakların ve tüm altyapının yenilenmesini kapsayan Kentsel Dönüşüm projesinin incelendiği programda kentsel dönüşümü yapılan bölgenin mimari alt yapısı ve dönemin inşaat teknikleri incelendi. Bölgede yaşayan semt sakinlerinden de yaşam kültürüne ve geçmiş dönemin çeşitliliğine ilişkin bilgilerin toplandığı program Kulüp Koordinatörünün bilgilendirme konuşmasıyla son erdi.

2017 | iç foto 2 | Büyük

TARLABAŞI TARİHİ 

Yaklaşık olarak kuzeyde Dolapdere Caddesi, güneyde Tarlabaşı Bulvarı, doğuda Talimhane, batıda ise Kasımpaşa ile sınırlanan bölgedir Tarlabaşı. Tarlabaşı, 1535'te Fransızlarla başlayan ülkelerarası elçilik bulundurma uygulaması sonucunda Beyoğlu'na yerleşen sefaretlerde çalışan üst düzey yöneticilerin ve bunlara ek olarak Beyoğlu'nda yaşayan Levantenlerin ve gayrimüslimlerin işyeri ve konutlarında çalışanların konut alanı olarak kurulmuştur. Alandaki mimari, Cadde-i Kebir (İstiklal Caddesi) üzerinde yer alan konutların küçük birer kopyası gibidir. Cephe ve gabari olarak onlarla yarışmayan, alt gelir grubunun küçük, iddiasız yaşama alanıdır.

Tarlabaşı'nı Osmanlı'dan günümüze etkileyen olayları sıralamaya çalışacak olursak sırasıyla, 1923 Cumhuriyet'in ilanı, 1942 Varlık Vergisi, 1955 6-7 Eylül Olayları, 1960 Köyden kente göçün başlangıcı gelmektedir.

Tıpkı İstanbul gibi, Tarlabaşı'nı da Cumhuriyet'in ilanı çarpıcı bir şekilde etkilemiştir. Elçiliklerin Ankara'ya taşınması, burada oturan insanların birçoğunun iş imkânlarını ortadan kaldırmıştır. Kasım 1942'de yasallaşan Varlık Vergisi, bölgede yaşayanların hemen hemen tüm mallarını ellerinden aldığı için, burada yaşayan çoğu azınlık, ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca, 1955'teki 6-7 Eylül Olayları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhranın etkisiyle, Yunanistan'ın Kıbrıs sorununda ortaya koyduğu tavrı eleştiri amaçlı başlayan gösterilerin, amacından saparak özellikle Rumların mallarının yağmalanmasına dönüşmesine neden olmuştur.

1960 döneminde tüm ülkeyi saran göç dalgası, büyükşehirlerde kendini 2 farklı şekilde göstermiştir. Bunlardan biri hazine arazilerine izinsizce gecekondu yapılması, bir diğeri ise kent merkezlerindeki tarihi konut alanlarının işgal edilmesidir. Tarlabaşı, İstanbul içinde, bundan en büyük payı alan yerleşmelerden biri olmuştur. Daha önce başından geçen olaylar nedeniyle boşalan tek ailelik konutlar bölünerek, ya fırsatçılar tarafından çok ucuz kiralara bekâr odaları olarak verilmiş ya da işgal edilmiştir. 1980'de ise Bedrettin Dalan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde küçük bir cadde olan Tarlabaşı Caddesi'ndeki 350 tarihi nitelikli yapıyı izinsizce yıkarak şu andaki Tarlabaşı Bulvarı'nı açması, özellikle bölgenin Taksim'den tamamen koparak içine kapalı bir alan haline gelmesine neden olmuştur.